Live Tutor / Person – Paid Video Training Seminars

Živé Tutor / Osoba – Placené Video školení semináře

Nastavení webové stránky kde lektoři je možné spustit placený live video semináře, prezentace, konference, e-learning pokoje a vysílání těchto konverzací.

Read more

Populární pro: