Live Tutor / Person – Paid Video Training Seminars

Živé Tutor / Osoba – Placené Video školení semináře

Nastavení webové stránky kde učitelé je možné spustit placený live video semináře, prezentace, konference, e-learning pokoje a vysílání těchto konverzací.

Přečtěte si více

Populární pro: