Đại lý danh sách an toàn Pro – Email danh sách an toàn Script

SafelistsAgentPro-e1382955695737Hệ thống quảng cáo cuối cùng: quản lý danh sách an toàn đa, quảng cáo rotato và redirector theo dõi. Khách hàng cho các khu vực 3 trong số các loại thành viên (người đăng kí, chủ sở hữu, nhà quảng cáo) và cũng là khu vực admin. Chủ sở hữu có thể tạo không giới hạn số lượng các danh sách an toàn, gửi email đến danh sách an toàn của họ, thiết lập tư cách thành viên loại cho mỗi thuê bao (miễn phí, bạc, vàng, Bạch kim-khác nhau số ngày phải chờ trước khi gửi email cho danh sách an toàn), tải lên quảng cáo (hình ảnh/html), chỉnh sửa mẫu cho mỗi danh sách an toàn. Khối lượng email thư viện lê.

Xem thêm tại: Kịch bản Outlet – Đại lý danh sách an toàn PRO

Chi phí tối thiểu:
Khởi động : 30$ phần mềm,.
Bảo trì : $5/Tháng thường xuyên chia sẻ php&MySQL hosting; $10/năm tên miền.

Một trong những suy nghĩ về"Đại lý danh sách an toàn Pro – Email danh sách an toàn Script

Để lại câu trả lời